Specyfika działania firm windykacyjnych

Większość firm windykacyjnych prowadzona jest przez absolwentów studiów prawniczych. Osoby te dysponują tylko podstawową wiedzą z zakresu prawa cywilnego, gdyż edukacja prawników nie kontynuowana w trakcie aplikacji cechuje się pobieżnością. Skuteczne dochodzenie wierzytelności należnych klientom wymaga szerszej wiedzy oraz szczególnych uprawnień. Generalnie firmy windykacyjne godzą się na "prowadzenie" sprawy bez pobierania wynagrodzenia wstępnego, umawiając się jedynie na procent od wyegzekwowanego długu (ok. 20-50%).

Wezwanie do zapłaty - połowiczny sukces

Zazwyczaj owe "prowadzenie" sprawy opiera się na wystosowaniu do dłużnika lub ubezpieczyciela wezwania do zapłaty. W większości spraw wezwanie wystosowane przez firmę windykacyjną nie daje pożądanego efektu lub jest to efekt częściowy, tj. otrzymujemy zapłatę/odszkodowanie o zaniżonej wysokości. Na tym etapie zwykle kończy się rola windykatora, który pobiera wynagrodzenie i kończy współpracę.

Konieczna pomoc profesjonalna

Zdarza się jednak, że windykator nie zadowala się połowicznym sukcesem i dąży do odzyskania wyższej sumy dla swojego klienta, od której pobiera wszak procent. Na tym etapie windykator niestety nie jest w stanie pomóc klientowi osobiście, nie ma bowiem uprawnień do reprezentacji przed sądem. Jest zatem zmuszony skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, to jest adwokata lub radcy prawnego, co w konsekwencji mnoży koszty, jakie ponosi klient.

Mity o wysokości wynagrodzeń pobieranych przez adwokatów

Podsumowując, stoją Państwo przed wyborem: czy wybrać firmę windykacyjną, która reklamuje się w internecie, prasie i na szyldach, a która chcąc w pełni odzyskać Państwa należność będzie musiała skorzystać z usług adwokata, czy udać się bezpośrednio do profesjonalisty mogącego reprezentować Państwa interesy na każdym etapie postępowania - przedsądowym/polubownym, a także ewentualnie na sali sądowej i robi to z zachowaniem prawa. 

Zapewniam przy tym, że mity o wysokości pobieranych przez adwokatów wynagrodzeń są fałszywe, a wynagrodzenie procentowe określane przez firmy windykacyjne może znacznie przekroczyć wynagrodzenie określone przez adwokata. Proszę wziąć pod uwagę, że w przypadku skutecznego skierowania sprawy na drogę sądową od dłużnika zasądzane są też koszty adwokackie.

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie. Dokonanie kalkulacji kosztów prowadzenia sprawy przez Kancelarię Adwokacką nie kosztuje, a umożliwi Państwu podjęcie optymalnej decyzji.