Stała obsługa prawna

Szczegółowy zakres stałej obsługi zależy od preferencji i potrzeb Klienta. Może on ulegać rozszerzaniu lub zawężaniu, zasadniczo w ramach stałej obsługi prawnej firm, instytucji i innych podmiotów zapewniamy:

Przedsiębiorcy, spółki

Stała obsługa prawna jest skierowana do spółek prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły, a niezatrudniających własnych prawników. Usługa ta może dotyczyć całej firmy lub poszczególnych jej działów.

Forma współpracy, cena:

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z naszą Kancelarią w ramach stałej obsługi prawnej, to jej zakres i forma mogą być ustalone indywidualnie:

Etyka zawodowa

Zachowując wysokie standardy etyczne każdą firmę traktujemy indywidualnie, a powierzane Kancelarii kwestie prawne traktujemy z należytą dyskrecją.