Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Pisma, urzędy, procedura: profesjonalna pomoc prawna

Oferta Kancelarii Adwokackiej w zakresie Prawa administracyjnego obejmuje doradztwo, reprezentację w sądach oraz przed organami administracji publicznej w ramach pełnej obsługi prawnej.

Prawo administracyjne obejmuje normy określające podstawę działania urzędów i wzajemne zależności organów administracji państwowej i samorządowej.

Prawo administracyjne określa też normy regulujące proces wykonywania przez organy państwowe swoich funkcji.

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne;
  • odwołania od decyzji;
  • zażalenia na postanowienia administracyjne;
  • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
  • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
  • reprezentacja na każdym etapie sprawy - od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA);
  • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • inne.