Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Oferta Kancelarii Adwokackiej w zakresie Prawa pracy obejmuje doradztwo, reprezentację w sądach i pełną obsługę prawną zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Szczególnie polecamy Państwu pakiet pracodawcy.

Pracodawcy:

 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej;
 • przygotowanie i opiniowanie regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz kodeksów korporacyjnych);
 • sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych);
 • sprawy związane z prawem autorskim;
 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców;
 • odpowiedzialność materialna pracowników;
 • udział w mediacjach;
 • reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawach Prawa pracy;
 • zwolnienia grupowe;
 • inne.

Pracownicy:

 • pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy o zapłatę;
 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców;
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • mobbing;
 • odprawy;
 • wynagrodzenia;
 • odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o odszkodowanie (np. z tytułu wypadku przy pracy);
 • inne.