Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Proponowany zakres usług prawnych dla fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego obejmuje m.in:

  • przygotowywanie projektów statutów, aktów założycielskich, uchwał, protokołów zgromadzeń i pozostałych dokumentów dotyczących działalności stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i fundacji;
  • przygotowywanie dokumentacji rejestrowej do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • reprezentację w zakresie wpisu podmiotów do rejestru organizacji pożytku publicznego, w tym dostosowywanie do obowiązujących wymogów prawnych jakim podlegają podmiotów będące organizacjami pożytku publicznego;
  • reprezentację przed sądami rejestrowymi i pozostałymi organami publicznymi i instytucjami;
  • przykład opinii prawnej sporządzonej dla wielkopolskiej izby gospodarczej;
  • inne.

Formy współpracy

Pomoc prawna świadczona firmom i instytucjom może być świadczona w ramach umowy zlecenia stałej obsługi prawnej rozliczanej np. w cyklach miesięcznych, bądź w formie pojedynczych zleceń mających na celu rozwiązanie konkretnej kwestii prawnej.

Szczegółowe warunki, zakres czasowy, przedmiotowy i cena obsługi ustalane są w zależności od potrzeb Klienta i traktowane indywidualnie. W przypadku obsługi podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej istnieje możliwość szczególnych uzgodnień odnośnie wynagrodzenia Adwokata.

Aby zapewnić najwyższą jakość kompleksowej obsługi Adwokat współpracuje z innymi prawnikami zarówno w Poznaniu, jak i Szczecinie.