Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Proszę wybrać zagadnienie z zakresu prawa rodzinnego:

Prawo rodzinne:

 • kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację;
  • udział w mediacjach i ustaleniach małżonków;
  • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie;
  • rozwód z obcokrajowcem;
  • podział majątku;
  • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
  • inne.
 • Alimenty na dziecko, alimenty na żonę lub męża:
  • pozew o alimenty na dziecko;
  • pozew o alimenty na żonę lub męża;
  • odpowiedź na pozew o alimenty;
  • zasądzenie alimentów;
  • alimenty od rodzica przebywającego za granicą;
  • inne.
 • Sprawy majątkowe:
  • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków;
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
  • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka;
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
  • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie);
  • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
  • małżeńskie umowy majątkowe;
  • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza);
  • inne.
 • Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem:
  • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy związane z wydaniem dziecka;
  • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka;
  • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka;
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
  • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców;
  • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej;
  • inne.
 • Ustalenie rodzicielstwa:
  • uznanie dziecka;
  • sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA);
  • ustalenie macierzyństwa;
  • zasądzenie alimentów;
  • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
  • unieważnienie uznania dziecka;
  • zmiana nazwiska;
  • inne.
Opracowaliśmy dla Państwa kalkulatory przydatne do obliczenie kosztów ponoszonych przez rodziców i opiekunów na dzieci:

Mając na uwadze charakter spraw rodzinnych, chcemy podkreślić, że w kancelarii zachowujemy właściwą dla zawodu adwokata dyskrecję i poufność. Zasada ta obowiązuje nas również po zamknięciu sprawy i odnosi się do sporów między rodzicami, partnerami, małżonkami, rodzeństwem, babcią/dziadkiem - czyli we wszystkich relacjach, w których zastosowanie ma prawo rodzinne (regulowane głównie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym).
Staramy się również oferować państwu sensowne ceny.