Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Kancelaria Adwokacka  zapewnia profesjonalną obsługę spółek

Polecamy Państwu nasze usługi w zakresie Prawa handlowego i gospodarczego odnośnie np.:

  • rejestracji (tworzenia) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
  • łączenia, przekształcania, przejmowania i likwidacji spółek prawa handlowego;
  • sporządzania opinii prawnych dotyczących transakcji;
  • zmian w zakresie składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.) oraz wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego;
  • pomocy prawnej przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
  • uzyskiwania zezwoleń i koncesji;
  • inne.