Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Podejrzany, pokrzywdzony: sprawa dla Adwokata

Pomoc Kancelarii w sprawach karnych obej­muje różne sprawy:

 • przestępstwa narkotykowe (posiadanie, udzielanie środków);
 • przestępstwa ubezpieczeniowe;
 • przestępstwa podatkowe;
 • przestępstwa oszustwa, kradzieży, inne;
 • przestępstwa gospodarcze;
 • przestępstwa komunikacyjne (kolizje, wypadki, nietrzeźwość);
 • przestępstwa związane z przemocą (pobicia, rozboje);

Postępowanie przygotowawcze:

 • reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • przesłuchania;
 • śledztwo;
 • dochodzenie.

Proces sądowy

 • obrona w postępowaniu sądowym;
 • postępowanie zwyczajne, uproszczone, przyspieszone, apelacyjne i kasacyjne;
 • reprezentacja na posiedzeniach sądu;
 • składanie wniosków dowodowych i zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa;
 • reprezentacja na posiedzeniach aresztowych sądu;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego;
 • bezpośredni kontakt z klientem w ośrodkach zamkniętych;
 • przesłuchania;
 • śledztwo;
 • dochodzenie.

Postępowanie wykonawcze:

 • składanie wniosków i zażaleń o odroczenie wykonania kary;
 • składanie wniosków i zażaleń o przerwę w wykonaniu kary;
 • składanie wniosków i zażaleń o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • ułaskawienie;
 • obrona w postępowaniu w sprawach nieletnich.

W swojej praktyce Kancelaria reprezentowała w procesach karnych zarówno osoby podejrzane jak i osoby pokrzywdzone. Należy naturalnie pamiętać, iż w jednej sprawie adwokat może reprezentować interesy podejrzanego albo pokrzywdzonego, które co do zasady są ze sobą sprzeczne.