Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Windykacja

Jeśli mają Państwo problem z odzyskaniem zapłaty za sprzedany towar bądź wykonaną usługę, to nasza Kancelaria udzieli Państwu pomocy poprzez skuteczną reprezentację w sporach cywilnych bądź karnych. Naszym celem jest wyegzekwowanie zarówno należnej zapłaty wraz z odsetkami jak i poniesionymi przez klienta kosztami, co pozwoli Państwu szybko i na zadowalającym poziomie zakończyć spór z nierzetelnym kontrahentem.

Proponujemy:

  • reprezentację zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności;
  • reprezentację w postępowaniu sądowym;
  • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym;
  • uprzednie zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika.

Oszczędność kosztów - warto przeczytać

Proszę jeszcze przeczytać kilka słów od naszej Kancelarii odnośnie firm windykacyjnych i kosztach, które zaoszczędzicie Państwo zwracając się z wierzytelnością bezpośrednio do adwokata.