Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komu­ni­ka­cyj­ny - drogowy

  • WYPADKI ŚMIERTELNE – rodzinie osoby zmarłej należy się odzkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdę, renta oraz inne świadczenia, o które będziemy się dla państwa starać.
  • UTRATA ZDROWIA – osobie poszkodowanej należy się zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconych dochodów, renta oraz inne świadczenia, o które będziemy się dla państwa starać.
  • ZNISZCZENIE POJAZDU – osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie celem pokrycia kosztów naprawy samochodu i przywórcenia do stanu przed wypadkiem oraz odszkodowanie za utratę wartości pojazdu po wypadku.

Odszkodowania osobowe

za szkodę spowodowaną zdarzeniem, w następstwie którego doszło do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci:

KOMUNIKACYJNE wypadki - uszkodzenia ciała lub śmierć BHP wypadki w pracy - nieprzestrzeganie przepisów bhp WYPADKI niezawinione wypadki inne
MEDYCZNE błędy medyczne - uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ŻYWIOŁY żywioły naturalne- uszczerbek na zdrowiu lub śmierć

Odszkodowania majątkowe

za doznaną szkodę w majątku poszkodowanego z tytułu:

h
komunikacyjne
wypadki komunikacyjne - AC i OC
odszkodowania - wypadki inne

wypadki inne
odszkodowania - wypadki medyczne
błędy medyczne
odszkodowania - żywoły żywioły naturalne (powódź, pożar, susza)
odszkodowania - zalania
odszkodowanie z tytułu zalania
odszkodowania - reklama
nieuczciwa
reklama
odszkodowania - biuro podróży
upadłość biura podróży
odszkodowania - kradzież
kradzież - samochód, dobytek, dokumenty