Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Oferta Kancelarii dla przedsiębiorców. Stała obsługa prawna.

Polecamy Państwu stałą obsługę prawną.

Kancelaria Adwokacka poza pakietem pracodawcy, zapewnia spółkom oraz przedsiębiorcom indywidualnym profesjonalne doradztwo i obsługę prawną w formie obsługi stałej lub pojedynczych zleceń w zakresie:

Prawa handlowego i gospodarczego odnośnie np.:

 • rejestracji (tworzenia) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
 • łączenia, przekształcania, przejmowania i likwidacji spółek prawa handlowego;
 • sporządzania opinii prawnych dotyczących transakcji;
 • zmian w zakresie składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.) oraz wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego;
 • pomocy prawnej przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • uzyskiwania zezwoleń i koncesji;
 • inne.

Prawa cywilnego:

 • umowy cywilne i  problemy z ich realizacją;
 • spory majątkowe;
 • spory o prawo własności;
 • spory o odszkodowanie i ubezpieczenia;
 • windykacja wierzytelności;
 • ochrona dłużników;
 • zadośćuczynienia za krzywdę;
 • opiniowanie i sporządzanie umów cywilno-prawnych;
 • weksle i czeki;
 • inne.

Prawa budowlanego:

 • Odwołania od decyzji administracyjnych;
 • Pozwolenia na budowę;
 • Warunki zabudowy;
 • Plany miejscowe;
 • inne.

Windykacji i egzekucji wierzytelności:

 • reprezentacja zmierzająca do pozasądowego odzyskania należności;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika;
 • inne.

Prawa ubezpieczeń (OC, AC, NNW, ZUS, PZU);

Prawa administracyjnego;

Prawa karnego i karno-skarbowego;

Prawa pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej;
 • przygotowanie i opiniowanie regulaminów;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • sprawy związane z prawem autorskim;
 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców;
 • odpowiedzialność materialna pracowników;
 • udział w mediacjach;
 • reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawach Prawa pracy;
 • zwolnienia grupowe;
 • inne.

Prawa bankowego.