Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

Oferta Kancelarii Adwokackiej usług świadczonych klientom indywidualnym obejmuje doradztwo prawne i reprezentację sądową w sprawach dotyczących:

Prawa cywilnego:

 • spory majątkowe;
 • spory o prawo własności;
 • spory o odszkodowanie;
 • zadośćuczynienia za krzywdę;
 • umowy cywilno-prawne;
 • weksle;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • inne.

Prawa budowlanego:

 • pozwolenia na budowę;
 • warunki zabudowy;
 • samowole budowlane;
 • plany miejscowe;
 • odwołania od decyzji administracyjnych;
 • inne

Opiniowania i sporządzania umów cywilno-prawnych

Prawa rodzinnego:

Prawa administracyjnego:

 • odwołania;
 • zażalenia;
 • skargi w postępowaniu administracyjnym;
 • skargi w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej;
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi;
 • inne.

Prawa pracy:

 • sprawy pracownicze;
 • odszkodowania;
 • zadośćuczynienia;
 • mobbing;
 • dyskryminacja;
 • ciąża;
 • inne.

Prawa ubezpieczeniowego oraz dotyczącego świadczeń:

 • świadczenia emerytalne;
 • świadczeniai rentowe;
 • zasiłki;
 • ZUS;
 • inne.

Windykacji i egzekucji wierzytelności (długów)

Prawa bankowego:

 • umowy kredytu;
 • zabezpieczenia;
 • hipoteki;
 • inne.

Prawa karnego i karno-skarbowego:

 • obrona w sprawach karnych;
 • reprezentacja oskarżycieli prywatnych, posiłkowych, powodów cywilnych na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję, prokuraturę i w postępowaniu sądowym;
 • inne.

Nieletnich:

 • demoralizacja;
 • postępowanie opiekuńczo – wychowawcze;
 • inne.