Odszkodowania
Prawo budowlane
Rozwody, alimenty

inne sprawy rodzinne

Kilka słów o rozwodach, postępowaniu sądowym w sprawie rozwodowej. Rozwód z orzeczeniem winy i bez orzeczenia o winie.

Wyjazd za granicę

 • udział w mediacjach i ustaleniach małżonków;
 • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie;
 • rozwód z obcokrajowcem;
 • podział majątku;
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
 • inne.

ubezwłasnowolnienie

 • Alimenty na dziecko, alimenty na żonę lub męża:
 • pozew o alimenty na dziecko;
 • pozew o alimenty na żonę lub męża;
 • odpowiedź na pozew o alimenty;
 • zasądzenie alimentów;
 • alimenty od rodzica przebywającego za granicą;
 • inne.

Odrzucenie spadku

 • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków;
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie);
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
 • małżeńskie umowy majątkowe;
 • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza);
 • inne.

Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem:

 • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej:
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem:
 • sprawy związane z wydaniem dziecka:
 • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka:
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka:
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi:
 • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców:
 • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej:
 • inne.

Ustalenie rodzicielstwa:

 • uznanie dziecka:
 • sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA):
 • ustalenie macierzyństwa:
 • zasądzenie alimentów:
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa:
 • unieważnienie uznania dziecka:
 • zmiana nazwiska:
 • inne.